ALKOLLER
Izopropil Alkol
İzo Butanol
N- Butanol
Etil Alkol
Metil Alkol
2 Etil Hegzanol

KETONLAR
Aseton
Metil Etil Keton

ASETATLAR
Butil Asetat
İzo Butil Asetat
Etil Asetat
Etil Glikol Asetat
Metil Asetat

KLORLU SOLVENTLER
Metilen Klorid
Perkler Etilen
Triklol Etilen

CHLORINAT POLİMERLER
E-PVC

PETRO KIMYASALLAR
Selülozik (Endüstriyel) Tiner
Fırın Tiner
Hava Kurutmalı Tiner
Sentetik Tiner

FORMAMIDLER
Di Metil Formamıd (DMF)

PLASTIFIYANLAR
DIBP
DIDP
DINP
DOTP
DOP
DOP Çamuru

GLIKOLLER
Etil Glikol
P.M.
P.M.A.
Mono Etilen Glikol
Di Etilen Glikol
Propilen Glikol

Copyright © 2017 Çulha Bilişim